aanvang dienst: 10.30 u. tenzij anders vermeld
26 - 06   1ste zondag na Trinitatis, groen Metten
10 - 07   3de zondag na Trinitatis, groen Ds W. Baan, viering H. Avondmaal
24 - 07   5de zondag na Trinitatis, groen Metten
07 - 08   7de zondag na Trinitatis, groen Metten
21 - 08   9de zondag na Trinitatis, groen Eerw. heer J. Wienen, Katwijk
04 - 09   11de zondag na Trinitatis, groen Ds A.S.J. Smilde, Dordrecht
18 - 09   13de zondag na Trinitatis, groen Ds W. Baan, viering H. Avondmaal
02 - 10   15de zondag na Trinitatis, groen Eerw. hr B.J. van der Meulen, Langerak
16 - 10   17de zondag na Trinitatis, groen Ds G. Nagel, Delft
30 - 10 19de zondag na Trinitatis, groen Ds W. Baan, viering H. Avondmaal
13 - 11   2de zondag van de Voleinding, groeb Ds W. Baan
27 - 11   Eerste zondag in de Advent, groen Mw Ds N. Hoeksel, Gouda
11 - 12   Zondag Gaudete, rose Ds W. Baan
18 - 12   Zondag Rorate Mw Dr S. Hiebsch, Amsterdam
25 - 12   Hoogfeest van Christus' geboorte, wit Ds W. Baan, viering H. Avondmaal
01 - 01   1ste zondag na het Hoogfeest, wit wordt nog bekengemaakt
08 - 01   1ste zondag na Epifanie, groen wordt nog bekengemaakt