De preken zijn van de website Luthers Dordt verplaatst naar mijn website.

Daar vindt u ook recent gehouden preken.

Bezoek www.willembaan.nl/prediking.html

NB u sluit hiermee de website Luthers Dordt