bijgewerkt in januari 2009


hier vindt u informatie over de verhuur van:


kerkgebouw

zaaltje en eventueel binnenplaats

orgels

Het kerkgebouw, Trinitatiskapel geheten, is te huur voor huwelijksvieringen, muziekuitvoeringen en andere activiteiten, mits deze geen afbreuk doen aan het kerkelijke karakter van het gebouw.
De basishuurprijs voor huwelijksvieringen is te bevragen bij de huisbewaarder. Het bedrag staat voor het gebruik van het kerkgebouw en het recht van orgelbegeleiding door de organist die aan dit kerkgebouw is verbonden.
Het honorarium van uw predikant of uw priester is hier niet bij inbegrepen.
Bent u niet lid van een kerkelijke gemeenschap, dan kunt u een eveneens niet kerkelijk gebonden geestelijke inschakelen.
U vindt zulke geestelijken op de website www.rentapriest.nl.

Het is mogelijk om de burgerlijke huwelijkssluiting te voltrekken in de Trinitatiskapel. Daar zijn extra kosten aan verbonden die afzonderlijk met de stadsgemeente Dordrecht verrekend moeten worden. Voor nadere inlichtingen neemt u contact op met de huisbewaarder, dhr J. Lokhorst. tel. 078-6140167.

Wenst u van het zaaltje en/of de binnenplaats te gebruiken, dan wordt een meerprijs berekend.


Over de orgels kunt u niet zelfstandig beschikken. Uitgangspunt is, dat ze worden bespeeld door vakbekwame organisten.
Voor informatie over beschikbare vrije kalenderdata en voor bezichtiging van de gebouwen neemt u contact op met de huisbewaarder, dhr J. Lokhorst. tel. 078-6140167
Na het maken van de afspraak wordt een schriftelijke bevestiging opgesteld. Hebt u de bevestiging getekend en zegt u de afspraak af, dan worden u de kosten van het vooroverleg berekend.

De huurprijs voor muziekuitvoeringen en andere activiteiten wordt altijd in overleg bepaald.

Het hoofdorgel is een oud, historisch instrument. Het bespelen daarvan is in principe voorbehouden aan vakbekwame organisten.
Is voorbereiding voor het begeleiden van één of meer solisten noodzakelijk, dan geldt een meerprijs.

Voorwaarden en prijzen voor orgelbespelingen bij andere activiteiten in het kerkgebouw moeten altijd vooraf worden besproken.
Ook over de bespeling van het koororgel is van te voren overleg verplicht.

Klik hier om terug te gaan