Uitgeverij Kok
Kampen 2002, € 10,95


' De Evangelisch-Lutherse Kerk '

door prof. dr K. Zwanepol

DE INHOUD:

Woord vooraf


Prof. Zwanepol komt er voor uit, dat zijn beschrijving van het lutheranisme niet buiten zijn persoonlijke visie om gaat. Maar dit is juist een bewijs van betrokkenheid.


1. Inleiding

Belangrijk om eerst te lezen. Het is een overzicht van wat de rest van het boekje te bieden heeft. Een eerste kennismaking met het lutheranisme en een plaatsbepaling tussen de andere hoofdstromingen.



2. Ontstaan en geschiedenis

Een prettig leesbaar historisch verslag. Het loopt tot en met 1999, toen het synodebureau deel ging uitmaken van het Landelijk Diensten-Centrum te Utrecht.


3. Geloofsopvattingen

Paragrafen over Schrift en Belijden, Wet en Evangelie, rechtvaardiging door het geloof alleen, en de uitverkiezing (in vergelijk met de gereformeerde visie).
Veel aandacht is er voor de heiliging: een punt van discussie over de levensstijl als verbonden met de rechtvaardiging en als morele opdracht.
Kerk, kerkelijk ambt en sacramenten worden beschreven in voortdurend gesprek met kerkgenootschappen als het Rooms-katholieke en het gereformeerde.
Pittige kost, maar helder verwoord.


4. Eredienst


Hier leest u over de typische eigensoortigheid van de lutherse Liturgie die toch ook weer oud-kerkelijk is. Historische achtergronden en de ontwikkeling in Nederland krijgen veel aandacht.
Het kerkelijk jaar wordt met schema's in beeld gebracht. Een overzicht van de vaste delen van de Liturgie is er ook.


5. Organisatiestructuur en arbeidsveld

Opnieuw een start in de kerkgeschiedenis. maar nu met nadruk op de manier waarop de lutherse kerk in Nederland bestuurd werd. De samenstelling van de Synode vroeger en nu wordt beschreven. Het exposé loopt uit op 'de organisatie in Samen-op-Weg verband.
Onder 'arbeidsveld' schaart prof. Zwanepol diverse verenigingen, de zending, het diaconaat en de predikantenopleiding.


6. Stromingen - Oecumene

Terugkijkend naar de geschiedenis en de lutherse belijdenisgeschriften schetst prof. Zwanepol de verspreiding van het lutheranisme over de wereld.
De Lutherse Wereld-Federatie (klik hier voor meer informatie over de LWF op deze site) krijgt aandacht, en er is een paragraaf over de oecumenische ontwikkelingen binnen de Evang.-Lutherse Kerk in Nederland.


7. Epiloog

Een boeiend slot! Het gaat over de actuele stand van zaken binnen het kerkgenootschap. De cijfers zijn misschien al ietwat gedateerd, in grote lijnen krijgt de lezer een goed beeld. Ook de houding jegens -, en de mogelijkheden van het meegaan in het Samen-op-Weg proces komen aan de orde.


8. Literatuur, adressen en uitgaven

Nuttige slotpagina's. Sommigen van de genoemde geschriften kunt u bestellen bij de SLUB, de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel.



W. Baan