Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Stadskanaal

De Lutherroos


zegel zwaan

 
Uitleg van Maarten Luther
 
 
Het binnenste is een kruis, geheel in zwart;
het staat in een hart, dat zijn natuurlijke kleur heeft - om mijzelf steeds in herinnering te brengen dat het geloof in de gekruisigde ons zalig maakt.
Want wie van harte gelooft, wordt gerechtvaardigd.
Al is het een zwart kruis, dat doet afsterven en pijn moet doen, toch laat 't dat hart zijn kleur behouden, het verderft de natuur niet dat is, het maakt ons niet dood, maar behoudt ons ten leven.
De rechtvaardige leeft immers door zijn geloof, maar alleen door zijn geloof in de gekruisigde.
Zulk een hart nu moet midden in een witte roos staan om aan te duiden dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft, en ons zonder meer in een witte vreugdevolle roos zet.
Dit is een andere vreugde en vrede dan de wereld geeft, daarom moet de roos ook wit en niet rood zijn, want wit is de kleur van de geesten en van alle engelen.
Zo'n roos staat in een hemelsblauw veld om duidelijk te maken dat we in de geest en in het geloof reeds nu deel hebben aan de komende hemelse vreugde: we zijn er reeds in, levende in de hoop, al is het nog niet openbaar.
En om dat blauwe veld een gouden ring, waarmee gezegd wordt dat die zaligheid in de hemel eeuwig duurt en geen einde heeft en zoveel kostelijker is dan alle aardse vreugde en genot, als het goud schoner en kostbaarder is dan alle andere metalen.

Maarten Luther 1530 (in een brief aan Justus Jonas)

DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

...

..


DIVERSE UITVOERINGEN VAN DE LUTHERROOS

.

..


  TERUG
 


top
  Webmaster Ed Donga