juli-aug 2008


Embryo's kiezen

Het is moeilijk om vanuit ons geloven en omgaan met de bijbel een standpunt in te nemen over de moderne gentechnologie. Stel: een vrouw weet dat de kanker die zij heeft, overerfbaar is. Mag zij dan haar eicellen buiten haar lichaam laten bevruchten, controleren en ontdoen van het kankergen?

Christenen die daar op tegen zijn, zeggen (blijkbaar namens God) dat dit een ongeoorloofd ingrijpen is en dat het einde zoek is.

Zeggen zij ook dat God de kankercellen toelaat? Dat durven zij niet. Zo zijn ze weer eens, zoals wel vaker, inconsequent.

Een ander tegenargument vind ik sterker. De wens om alles perfect te hebben, om alle risico uit te sluiten, om zo mogelijk alle lijden te ontlopen – die wens is geestelijk ongezond. Het miskent de begrenzing van het menszijn.

Voorstanders zeggen, dat er dikwijls embryo’s kort na het ontstaan het lichaam van de vrouw spontaan verlaten. De natuur zelf doet dat. Wij kunnen dat nu ook, maar zonder zo’n embryo verloren te laten gaan.

Gentechnologen en collega-specialisten hebben niet het recht om de plaats van de bijbel in het leven van hun patiënten te minachten. Anderzijds hebben zij gelijk wanneer ze zeggen: de bijbel zegt niets over dna en genen.

Daartegenover stel ik de ethische richtlijnen die Joden aan de bijbel ontlenen. Ontlenen is wat anders dan baseren. Het is creatief, vernieuwend en getuigend van eigen verantwoordelijkheid. Twee stromingen kunnen tot geheel tegengestelde visies komen. Dat kan, mits het respect voor het leven voorop staat. Het leven is ons geschonken om het te verzorgen en te verbeteren. Uit den boze is overmoed. Maar ook angstvallige bekrompenheid.

W. Baan