bijgerwerkt: okt 2008


In de Eredienst worden diaconale gaven van de gemeenteleden ingezameld.
Bestemmingen van dit collectegeld zijn ondermeer:
Kerkinactie, Missionair werk van de PKN
Diaconie van de eigen Gemeente
Lilianefonds, adoptie van kinderen in ontwikkelingslanden
Stichting De Hoop, bestrijding en voorkomen van drugverslaving
De Lutherse Kerk Dordrecht is ook bij speciale projecten betrokken.

   Nepal bazaar
   Bulgarije
   Amnesty
   Tsunami
ACTUEEL
De kerkenraad heeft materiaal ontvangen van de Stichting HIP — Hulp in Praktijk — en bestudeert dit. Lees de korte aanbevelingsbrief in Dordrecht opgesteld.
De Lutherstichting roept op tot Hulp aan lutherse kerken in de verstrooiing.
Lees de brief die de kerkenraad daarover heeft ontvangen.
De kerkenraad heeft in de gemeentevegadering over 2006 de suggestie gedaan, een deel van de diaconale financiën te beleggen in Oikocredit.

Oikocredit stimuleert wereldwijd sociaal-ethische investeringen aan mensen, kerken en instellingen om hun financiƫle reserves sociaal-ethisch te beleggen. Door leningen te verstrekken biedt Oikocredit groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, een kans om voor hun eigen inkomen te zorgen. Lees meer over het werk van Oikocredit