Xxx


Kerkzegel van de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht


In het hart van dit zegel ziet u de ark die drijft op het water van de zondvloed.
De duif keert tot de ark terug met een olijftak in haar snavel. Genesis 7:18, 8:11
De Hebreeuwse tekst daarboven komt uit Psalm 34:15  'Zoekt de vrede en jaagt die na.'
Opvallende afwezige in dit zegel: de zwaan, de vogel die bij uitstek symbool van Luther is. De zwaan is in de meeste lutherse kerkzegels in Nederland opgenomen
Het is dan ook een relatief jong zegel. Preciese datering is moeilijk.
J.K. Schendelaar zegt in zijn boek Luther, de lutheranen en de zwaan: 'Over kerkelijke gemeentezegels bestaat weinig literatuur,' p. 165.