ontvangen 2 okt 2008


Geachte dames en heren, predikanten, kerkenraden en gemeentes,

Zoals ieder jaar organiseerd de Lutherstichting weer een Lutherdag en ook dit jaar wordt het weer erg interessant!

Het thema dit jaar is “Luthers(e) Lef!”

De moed van Luther en Lutherse moed; èn Luther en de Economie.
Twee onderwerpen die de grenzen van het gewone overschrijden.
Wat kunnen we ervan leren voor vandaag en later?

Inleiders : Dr. Dick Akerboom en Drs. Hans Bas Val

10.00 u.  Aanvang met koffie in de kerk,
10.15 u.  Morgengebed
10.30 u.  Lezing Dr. Dick Akerboom
11.00 u.  Vragen
11.15 u.  Lezing Drs. Hans Bas Val
11.45 u.  Vragen
12.00 u.  Discussie
13.00 u.  Lunch in het Gemeentecentrum van de Lutherse kerk
14.00 u.  Presentatie van Partnerschappen
15.00 u.  Wat doet de Martin Luther Bund?
15.30 u.  Theepauze
16.00 u.  Dienst met Heilig Avondmaal

Lijkt het u interessant om deel te nemen aan deze dag?

Meld u dan, bij voorkeur via email, VÓÓR 25 oktober aan bij de secretaris van de Lutherstichting.

Mocht u kinderen meenemen waarvoor kinderoppas nodig is, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan Ds. Perla Akerboom, 024-323 80 24.

Wij hopen dat het wederom een fantastische dag wordt, dus komt in grote getale!!!


Namens de Lutherstichting,


Femke Akerboom
Secretaris
akerboom_femke@hotmail.com
020-4751005