EEN BEESTACHTIG GETAL: 666

Is 666 het getal van de duivel?

Eén van de kinderen die een ijverig lezer van de Harry Potter boeken is, kwam met een vraag over het getal 666

Er zijn evangelicale ouders die hun kinderen verbieden om plaatjes of computergames in bezit te hebben waarop het getal 666 staat. Want dat getal hoort bij de duivel, zeggen ze. Is dat zo?

Het getal 666 staat in het laatste bijbelboek: Openbaring van Johannes.
Letters lazen de antieke oosterlingen ook als getallen. De Hebreeuwse Alef, de Griekse Alpha (of Alfa) en de Latijnse A en andere beginletters van een oud-oosters alfabet, kon je allemaal gelijkstellen aan het cijfer 1.
In hoofdstuk 13 vers 18 vind je het getal 666. In vers 17 staat ook al: 'getal van zijn naam.'
Johannes beschrijft een beest dat als een hulpje van de grote draak (dat is de duivel) op aarde bezig is. Het getal van zijn naam is 666, en het is 'een getal van een mens' (dus niet van de duivel).

Wie is die mens?

A. Een hele oude uitleg is, dat die mens de Romeinse keizer Nero was. Hij heeft de eerste christenen geprobeerd heel wreed uit te roeien.
In het schema zie je Hebreeuwse letters, waarmee de Griekse titel 'Neroon Kaisar' (= Keizer Nero) wordt geschreven. Veel mensen spraken en schreven in die tijd Grieks.

Toch is het typisch waarom dat juist zo gedaan is: de joodse schrijver gebruikte zijn eigen Hebreeuwse letters om daarmee iets op te schrijven wat hij in het Grieks sprak. Bovendien had hij de Hebreeuwse letters nog nauwkeuriger kunnen opschrijven: met een i (de iod, een medeklinker die als klinker kan fungeren) tussen de q en de s.
Je kunt goochelen met letters en met vertalingen en dan krijg je altijd wel de naam van een schurk.

B. Een andere manier om aan het getal 666 een betekenis te geven, is dat getal te zien als cijfers binnen een ander getalstelsel dan wat wij gebruiken.
Wij tellen van 1 tot en met 9, en gaan dan opnieuw met 1 verder, en zetten daar een 0 achter. We weten dan dat we met de 10 cijfers gewoon weer verder tellen. Dit is het tientallig stelsel.
Er waren vroeger ook al andere getalstelsels in gebruik.
Tel je van 1 tot en met 6, en stap je dán over naar 10, dan gebruik je het zeventallig stelsel. (Wij noemen dat zo, alhoewel zij die het gebruikten, de 7 niet kenden) In plaats van een 7 nemen ze een 10.

In ons getalstelsel is 999 het getal net onder de 1000. Dat is in het zeventallig stelsel het getal 666.
Het getal 1000 staat voor 'zeer veel.' De betekenis van 666 is: wat vlak onder de 1000 zit, haalt nét dat fraaie, goddelijke volheidsgetal niet.
Zo is het beest: het wil lijken op het volle, totale, afgeronde, maar haalt het niet.

C. Dan is er nog een methode: 666 te zien als een driehoeksgetal: hier zijn de getallen 8, 36 en 666 de sleutelgetallen.

666: de som van alle getallen 1 tot en met 36
36: de som van alle getallen 1 tot en met 8
Het driehoeksgetal is afhankelijk van het getal dat in de driehoek rechts onderaan staat. Dit getal bepaalt hoe groot de driehoek wordt. Voor het driehoeksgetal 666 is het getal 8 bepalend.
Daarom stelden de antieke rekenkunstenaars 8 gelijk aan 666.
De schrijver wilde door het gebruik van het getal 666 kunnen zeggen, zonder risico aangeklaagd te worden: De achtste keizer van Rome is het beest. Dit was Domitianus, keizer van 81 tot 96. Zijn christenvervolgingen waren berucht.

Wat moeten wij nu nog met dit getal 666? Eigenlijk niets, want wij gaan niet meer zo met getallen om. Wanneer er mensen zijn die een getal als 666 gebruiken in illustraties of songteksten, dan betekent dat niet onmiddellijk dat ze van de duivel afkomstig zijn. Ze gebruiken dat misschien wel omdat ze wéten dat het een negatief, kwaad getal is. Ze vinden het spannend en interessant. Maar dat wil niet zeggen dat zulke mensen allemaal tegen de christenen zijn en de duivel als hun god zien.

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.