klik voor toegang op de titels


DE JAKOBUSBRIEF

In de studiekring van de ELG Dordrecht door mij behandeld in de jaren 2010 en 2011


JODEN EN CHRISTENEN - PSALMEN - LITURGIEK

Deze en andere thema's zijn tot 2010 aan de orde geweest


LUTHERSE IDENTITEIT

Dit artikel is geschreven door Dr G. FafiƩ


LUTHER EN DE PREDESTINATIE

Met teksten van Luther


JOHANN VON STAUPITZ

Luthers geestelijke vader


DORDTSE AUGUSTIJNEN GEEN LUTHERANEN

 

LUTHER EN MELANCHTON


'WIJ ZIJN BEDELAARS'

Luthers geestelijk leven — artikel van Dr Andreas Wöhle


HET EVANGELIE VAN THOMAS

kritische beoordeling op basis van het werk van prof. dr T. Baarda


VROEGE GNOSTIEK EN PAULUS' BESTRIJDING

Een samenvatting


VROEGE GNOSTIEK EN PAULUS' BESTRIJDING

Volledige artikel © Centrum voor Bijbelonderzoek, Veenendaal


AUGUSTINUS EN DE MANICHESE GNOSTIEK

Uit een interview met prof. Dr J. van Oord


PROF. QUISPELS COLLEGE OVER AUGUSTINUS

Kritiek op Augustinus' talenkennis en leer


VALENTINUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

recensie van een boek van prof. Dr G. Quispel


DE FAALANGST VAN HET FUNDAMENTALISME

artikel van Dr J.-J.Suurmond en reacties daarop


KLEURRIJKE ICONEN

de zin van iconen in de lutherse kerk


666 - EEN BEESTACHTIG GETAL


NAAKTHEID ZONDER SCHAAMTE


ZOLANG IK ZWEEG ...


VUUR OP DE AARDEHier staan verwijzingen naar ander materiaal

Lutherana

Studiepapieren

Boeken

Meditaties