Jezus en de afgoden

september 2010


Belial ontvangt zijn trawanten
afb. van Jacobus de Teramo, 1473

Wanneer u dit leest zijn er waarschijnlijk nog moeizame pogingen gaande om een regering te samen te stellen. Politiek en religie zijn in deze periode van coalitievorming met elkaar verweven. De grootste christelijke partij is verdeeld over het samenwerken met een andere partij die zich argwanend en afwijzend uitlaat jegens de moslims.
Honderdduizenden Nederlanders aanbidden Allah. Miljoenen Nederlanders aanbidden de God en Vader van Jezus Christus. De vraag is of al die mensen dezelfde God vereren.
Sommige strenggelovigen noemen Allah een afgod. Of ze daarin gelijk hebben, staat nog te bezien. Hun eigen godsbeeld stemt niet tot vrolijkheid... .
Jezus spreekt niet over afgoden, noemt alleen de Mammon, het geld dat eer bewezen wordt. Elders horen we van Belial, een naam gegeven aan een boze macht die God vijandig gezind is.
Zo worden ook ‘de afgoden’ aangemerkt. Ze krijgen geen naam, maar worden beschreven als veeleisend, wreed en willekeurig.
Is dit van toepassing op Allah? Vraag het aan moslims zelf! Weet wel wie u oordeelt en met welke kennis van zaken u spreekt. Vraag het niet alleen aan de radicale moslims, maar ook aan vertegenwoordigers van verdraagzame islamitische richtingen als Sufi en Ahmadiyya. U zult versteld staan van de vroomheid en de liefde tot Allah. Die zaken zijn onmisbaar, in welke religie ook mensen God aanbidden, en welke middelaar of profeet zij maar vereren.

W. Baan


Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.