IK WIL ALLEEN MAAR HELPEN...

Tijd voor Pasen 2009

Wanneer iemand dit zegt, is er iets aan de hand. De toon waarop het klinkt, verraadt het verongelijkt zijn van wie het zegt. Degene tegen wie het is gericht, was kennelijk niet dankbaar genoeg, niet enthousiast over de aangeboden hulp.

Er zijn ‘hulpverleners’ die u in een geestelijke houdgreep nemen. U hebt dan het gevoel dat u verstikt wordt door alle aandacht en hulp. Andere helpers zijn met zichzelf zeer ingenomen. Zij kunnen zich niet voorstellen dat een ander niet altijd gediend is van hun hulp.

Hoe luisteren we naar Jezus’ woorden? Ook Jezus spreekt over wantrouwen jegens hem. Eens was hij haast krachteloos vanwege het ongeloof van de omstanders. Bij priesters en schriftgeleerden stuitte hij op verzet.

Is Jezus iemand die er van uit gaat dat iedereen tegen hem is? Wie dat van hem denkt, heeft hem losgemaakt van zijn geestelijke achtergrond.
Jezus’ geestelijk thuis is Israël en hij staat in de traditie van de profeten. Profeten is het niet te doen om zichzelf, maar om het Woord van God: dat moet levend zijn in het volk.
Een ieder die radicaal het Woord van God in praktijk brengt, kan rekenen op spot en tegenstand. Jezus heeft dit geweten.

‘De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te vinden wat verloren is,’ zegt Jezus. Zijn hulp is oprecht en onbaatzuchtig, gegrond in de barmhartigheid van zijn hemelse Vader.

W. Baan

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.