bij de film: 'The Passion of the Christ'

Wil God bloed zien ...?

Dat zou je wel denken wanneer je hoort,dat 'evangelische christenen' vinden, dat de film The Passion of Christ zeer geschikt voor evangelisatie is. Hebben zij gelijk, en was het lijden van Christus met al dat bloed en geweld Gods wil?

Wij zijn geneigd om hier direct tegen in te brengen: het zijn mensen die de kruisdood van Christus op hun geweten hebben. Maar hoe zit het dan met de offers uit het Oude Testament? Dieroffers waren ook bloedig, en door God gewild...?
Goed lezen en vertalen brengt ons op het juiste spoor.

Het derde boek van Mozes, Leviticus, dat vol met offerteksten staat, begint de opdracht tot het brengen van offers letterlijk zo: 'Als een mens uit uw midden een offergave brengen wil aan de Heer ... .'
De sleutel ligt in dat kleine woordje 'als.' Het boek Leviticus begint niet met: 'U moet aan de Heer offers brengen...,' maar met: 'Als een mens uit uw midden een offergave brengen wil ... .'
God heeft geen offers nodig, maar, als u ze toch brengt, doe het dan zoals in het boek Leviticus beschreven staat.

De Christus Jezus moest wel lijden; zo ging dat helaas in Israël. Maar dit was niet op grond van een bevel van zijn hemelse Vader. Maar nu wij mensen Christus aan het kruis geslagen hebben – erkennen wij dan gelovig het heil dat de Heer daaraan verbindt.

W. Baan

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.