ÈMOENAH

studiepapier 13 okt 2008

Èmoenah
basis-
betekenis


VASTHEID, BESTENDIGHEID
DUURZAAMHEID
ZEKERHEID
WAARACHTIGHEID, BETROUWBAARHEID, TROUW

uitwerking


GELOOF IN JHWH in de zin van VERTROUWEN OP ZIJN GEGEVEN WOORD
HET LEVEN VAN DE RECHTVAARDIGE: HET STREVEN NAAR WAARACHTIGHEID EN TROUW EN HET DOEN VAN GERECHTIGHEID

strekking 
niet

maar


OVEREENKOMSTIG EEN WERKELIJKHEID DIE IK WAARNEEM OF ERVAAR

 

EEN WERKELIJKHEID DIE MIJ AANSPREEKT, OVERTUIGT, LEIDT EN VORMT


ÈMOENAH is afgeleid van de stam ’a-m-n vast zijn (vrgl. ons amen)

Belangrijke teksten:
Genesis 15:6  Abaham vertrouwde de Heer en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.
Habakuk 2:4b  ... maar de rechtvaardige zal door zijn vertrouwen leven.

Teksten waarin de samenhang met andere sleutelwoorden te horen valt:

gerechtigheid - verbondstrouw - vertrouwen - gerichten (misjpatim)

Psalm 30:10, 31:6, 36:6-8,11, 40:1, 85:10-14,

ÈMÈTH   is een woord met vergelijkbare betekenissen. Het gaat daar om:

vastigheid die ons zeker maakt

bestendigheid die vrede in de samenleving brengt.

èmèth is geen waarheid inzake het echt gebeurd zijn of de toedracht van een gebeurtenis, en betreft ook niet de eerlijkheid waarmee een feit wordt weergegeven; ook niet waarheid die moet worden geleerd of de waarheid als wat-voor-mij-waar is.
èmèth is 'waarheid' die wordt gedaan. Zoals de Heer zich als de Getrouwe heeft betoond in zijn daden van trouw, zo zullen zijn gelovigen, zijn navolgers, zijn 'waarheid' doen (zijn Torah) en wandelen in zijn wegen.

bron: prof dr R. Boon, 'Laat ons de woorden wagen...' 1978

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.