DE LICHTKRING RONDOM HET KRUIS

De Schepping volgens O. Noordmans

Sommige uitdrukkingen blijven je bij. Zo is daar de bovenstaande uitspraak van Dr O. Noordmans, een Friese predikant en theoloog (1871-1956).
Hij heeft met deze uitdrukking willen beschrijven wat schepping is.

Noordmans keek niet opgeruimd en optimistisch naar 'de natuur'. Hij was zich heel goed bewust dat het woord alleen al in tegenspraak is met wat joden en christenen geloven. Natuur komt immers van het Latijnse 'nasci', geboren worden. Maar de natuur als proces van geboren worden, groeien en afsterven, heeft eigenschappen van verspilling en wreedheid. Zij kan niet zomaar op het werk van de Heer, de God van Israël worden herleid.

Waar leren wij God kennen? Niet in de (al dan niet ons ontroerende of ontstellende) indruk die de natuur op ons maakt.
Wel in de gekruisigde Christus die door zijn vrijwillige dood buiten alle vanzelfsprekendheden valt. Alleen omdat hij de Levende is, kon hij zich vrijwillig offeren. Het lijden van Christus is een scheppende daad van God, want op deze manier heeft Hij het duister verdreven en het kwaad overwonnen.
Het is het uitgangspunt van Gods Schepping: midden in het duister breekt het licht door.

W. Baan

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.