Bijbelse beelden en hun geheim

'Wandelen over het water'
                    geschreven door Carel ter Linden

Vrijwel iedere kerkelijk meelevende kent ds Carel ter Linden. Hij is de hofpredikant die voorganger is geweest in de uitvaarten van diverse leden van het Koninklijk Huis. Wist u ook dat hij de broer is van ds Nico ter Linden? Deze is bekend van de boeken met als gemeenschappelijke titel: 'Het verhaal gaat,' waarin hij allerlei bijbelgedeelten navertelt.

Het boekje met de titel: ‘Wandelen over het water' oogt bescheiden maar is groots en rijk aan inhoud. Dit is niet teveel gezegd. Ik heb het al maanden in huis en nog niet besproken, dus ik heb tijd genoeg gehad om reacties van anderen te horen en te lezen.

Mensen die eigenlijk niet zo kritisch bijbellezen, zijn door dit boek aan het denken gezet. Dat vind ik al heel wat! Het is te danken aan de fijnzinnige aanpak van ds Ter Linden. Nergens maakt hij een lezer die de bijbel letterlijk en historisch leest belachelijk. Hij neemt de verhalen en de begrippen in de bijbel volstrekt serieus en dat waardeert een traditionele lezer. Tegelijkertijd ontvouwt ds Ter Linden op innemende wijze zijn standpunt: modern onderzoek brengt ons tot een beter verstaan van de taal en spreekwijze van de bijbelauteurs.
Wij weten nu veel meer over het beeldend spreken van de bijbelverhalen. Als wij zo luisteren naar de verhalen en de gesprekken en de prediking in de bijbel, dan gaan ze voor ons leven in hun volle betekenis.

Een aantal heel belangrijke sleutelbegrippen worden door ds Ter Linden behandeld. Onze voorstelling van God; Israel; Jezus zoon van God; wonderen; lijden, sterven en opstanding.
Alles wordt geplaatst in het verband waarin het tot stand gekomen is, maar het wordt ook geplaatst in het hier en nu, en wel zo, dat het bruikbaar en zinvol is. Dat moet wel, want bijbelse beelden zijn bedoeld voor alle mensen in alle eeuwen en culturen. Dat is heel wat anders en heel wat waardevoller dan wat wij 'geschiedenis' noemen, of 'echt gebeurd.'

Ds Ter Linden is geen professor Kuitert. 'Ervaring zonder openbaring is onmogelijk,' is één van zijn uitgangspunten en dat vindt professor Kuitert niet. Ds Ter Linden is een gelovige man en hij zal nooit zeggen dat geloven slechts een menselijk zoeken is en dat alle woorden over God uitsluitend bij ons mensen vandaan komen.

Dit boek kan u helpen, een verfrissende kijk op de bijbel te verkrijgen. Nodig is wel dat u bereid bent met de schrijver mee te denken.
Lees niet alles achter elkaar uit, laat een hoofdstuk of een alinea eens bezinken. Het is de moeite waard.

Carel ter Linden, Wandelen over het water.
Uitgeverij Meinema, 144 pp., 2de druk, € 14,90

W. Baan

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.