'LUTHERS TESTAMENT'


Tekening van Luther in zijn laatste levensjaren door Famulus Reifenstein.
Melanchton schreef er later bij:
'Doctor Maarten Luther. Tijdens mijn leven was ik je een pest, als dode zal ik je dood zijn, paus.
Gestorven is hij in het jaar 1546; 63 jaar heeft hij geleefd, het 64e jaar was zijn doodsjaar. Het was op 18 februari, dat hij doodging, 's nachts tussen twee en drie uur. Op de 22e van de maand werd hij begraven in de slotkerk te Wittenberg.
Hij is dood, maar hij leeft.'

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.