boek van dr luttikhuizen

De veelvormigheid van het vroegste christendom

Regelmatig ben ik verbaasd wanneer ik predikanten of welbespraakte leden van streng-reformatorische of evangelikale geloofsgemeenschappen hoor. Er is maar één waarheid (die van hen) en die vinden zij overal in de Bijbel terug.
Ik denk dan: onvoorstelbaar dat de schat aan resultaten van wetenschappelijke onderzoek door hen zo veronachtzaamd wordt...

Een nuttig boek dat niet te dik, goed toegankelijk en neutraal van instelling is, kan ons weer helemaal bijbrengen:
'De veelvormigheid van het vroegste christendom', door G.P. Luttikhuizen.

Luttikhuizen is hoogleraar in de vroeg-christelijke letterkunde en het Nieuwe Testament. Hij put uit de vele gegevens die in de vorige eeuw ons ter beschikking zijn komen te staan. We kunnen dan denken aan:

het bestaan van een gemeente rond Jakobus, broer van Jezus

de toenadering tussen de johanneïsche en petrinische gemeenten

het verschil in weging van de wetsonderhouding bij groeperingen in Galatië

het prille joodse christendom in Alexandrië

tot in de 19de eeuw onbekende vroegchristelijke bronnen, zoals het Evangelie van Thomas, het Geheime Boek van Johannes en de Openbaring van Petrus

Het christendom kende in haar ontstaanstijd waarschijnlijk nog meer veelvormigheid dan in onze tijd. Een feit is dat de eerste gelovigen heel verschillend over Jezus dachten. Wie met enige afstand van de kerkelijke dogma's kan lezen, treft dit al in het Nieuwe Testament aan.

Luttikhuizen vindt dat theologen en kerkelijke leiders moeten durven erkennen dat het christendom in aanvang pluriform was. Zodat er dan er nu meer 'ruimte zou ontstaan voor een gevarieerd aanbod aan christelijke zingeving.'

Het boek is wetenschappelijk opgezet, maar dat doet niets af aan de helderheid en toegankelijkheid. Wie tijd en concentratievermogen heeft, kan er veel van leren.

Tot slot iets grappigs: ik tel op de voor- en achterkant van het boek 15 verschillende vissen! De vis (ichthus) is een oud-christelijk symbool voor Christus. En de ontwerper van het omslag heet Jan Kees Schelvis...

'De veelvormigheid van het vroegste christendom'
G.P. Luttikhuizen
ISBN 9789055739004
€ 19,50, 176 pagina's

W. Baan   september 2007

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.