GELOOFSBELIJDENIS VAN MAIMONIDES

De dertien geloofsregels van Maimonides

Maimonides (*1135, Cordoba; †1204, Akko) en andere Spaans-joodse filosofen na hem hebben pogingen ondernomen geloofsbelijdenissen op te stellen. In de dertiende eeuw formuleerden David ben Samuël Kokhavi en Abba Mari Astruc opnieuw de geloofsprincipes van het jodendom. In de 14e en 15e eeuw waren het Hasdaj Crescas en Joseph Albo die dogmatische werken schreven.

De middeleeuwse geloofsbelijdenis van Maimonides, 1168, is echter de bekendste, en deze is de basis geworden voor andere na hem. Hij verwoordde deze geloofsprincipes in zijn commentaar op de Misjna in het al eerder genoemde traktaat Sanhedrin 10:1.

De geloofsbelijdenis van Maimonides

01. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, alle schepselen schept en bestiert en dat Hij alleen alle daden heeft verricht, verricht en zal verrichten.

02. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, enig is en dat geen eenheid aan Hem gelijk is in geen enkel opzicht, en dat Hij alleen onze God was, is en zijn zal.

03. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, geen lichaam bezit en men Hem niet materieel kan voorstellen, en dat Hij geen enkele gestalte bezit.

04. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, de Eerste is en de Laatste.

05. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, alleen het waard is om aanbeden te worden en het niet passend is iemand te aanbidden buiten Hem.

06. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat al de woorden der profeten waarheid zijn.

07. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de profetie van onze leraar Mozes, vrede zij hem waarachtig is en dat hij van alle profeten, vroegere en latere, de vader is.

08. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de gehele Tora zoals we die nu bezitten, gegeven is aan Mozes onze leraar.

09. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat deze Tora onveranderlijk is en dat er geen andere Tora zal zijn van de Schepper, geprezen zij Zijn Naam.

10. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, alle daden en alle bedenksels van de mensen kent, zoals geschreven staat: 'Hij die hun harten geheel en al heeft geformeerd, Hij begrijpt ook hun daden'.

11. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, het goed vergeldt aan hen die zijn geboden bewaren, en kwaad brengt over hen die zijn geboden overtreden

12. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging, dat de Messias komt, en ook al draalt Hij, toch zal ik dagelijks op hem wachten tot Hij komt.

13. Ik geloof met volledige geloofsovertuiging dat er een opstanding uit de doden zal zijn op de tijd waarop het de Schepper, geprezen zij Zijn Naam, en verheven Zijn gedachtenis voor altijd en immer, behaagt.


 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.