WAT DE BIJBEL VRAAGT of NIET VERBIEDT

Gedachte bij de zatermiddag-openstelling

Nu ons kerkgebouw op de zaterdagmiddagen weer geopend is, komen er gesprekken op gang met mensen van uiteenlopende overtuiging.
Het zal u niet verbazen dat vooral 'kerkelijk geïnteresseerden' over de drempel stappen en vragen stellen. Je wordt dan gedwongen om kort maar krachtig te formuleren waar het in dit kerkgebouw eigenlijk om gaat. Vooral wanneer gevraagd wordt naar de verschillen tussen luthers en overige richtingen.
Het tegenover elkaar zetten van leerstellingen, gebruiken en meningen is een vermoeiende zaak.
Tenzij in het gesprek de uitgangspunten van de sprekers duidelijk worden gemaakt. Dan wordt het leerzaam en spannend!

'Het is in strijd met de Bijbel,' zo sprak een bezoeker toen hij hoorde hoe de lutherse kerk in Nederland denkt over liturgische en ethische zaken.
Dáár ligt het verschil: hoe kerkmensen omgaan met de heilige Schrift.

Calvijn spitte in de Bijbel om te weten te komen wat hij moest geloven en moest doen.
Luther dacht er iets genuanceerder over: als een bepaalde gedachtegang of een liturgisch gebruik niet door de Bijbel verboden werd, dan had hij daar geen probleem mee en liet het ongemoeid.

Onze sympathie gaat overduidelijk uit naar Luther. Bovendien: de Bijbel laat niet overal dezelfde standpunten horen. Alleen de prediking van de Christus bindt de heilige Schriften samen.

W. Baan

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.