De noachidische geboden 

De uitgang –idisch, –ides of –iden duidt een afkomst aan


Halacha = levenswandel als resultaat van een samenstel van bindende afspraken
gebaseerd op de Tora
en in de latere eeuwen nader uitgewerkt door rabbinale rechtscolleges

de opdrachten van de nakomelingen van Noach –

‘gerechtigheid is de ware nakomelingschap van Noach’


orthopraxie = het juiste handelen praktiseren

orthodoxie = de juiste leer aanhangen

Noachidische halacha

Orthopraxie onder alle volken,
waarin de mens wordt aangesproken
op zijn gemeenschappelijke afkomst
en niet op het toebehoren tot een bepaalde richting, traditie of religie.


Joden en niet-Joden behoren gezamenlijk tot de nakomelingen van Noach.
Het Jodendom heeft weinig zendingsactiviteit ontplooid,
omdat het voorrang gaf aan de doordenking van de relatie tussen de synagoge en de wereldvolkeren boven het werven van aanhangers.


ontleend aan
Genesis 9 : 1-11

en in afgeleide zin aan de voorgaande hoofdstukken:

 

in
Handelingen 15 : 29

de ‘eerste apostelsynode’

en Romeinen 13 en 14
(= R):

a. tot stand brengen van een rechtsorde

a. belasting en ontzag voor de overheid opbrengen R

b. geen godslastering

 (b. en c. zijn verwant)

c. geen afgodendienst

 

 

 

 

 

 

c. onthouding van wat aan de afgoden is geofferd R

d. geen bloedschande

 

e. geen bloedvergieten

e. niet doodslaan R

f. geen beroving

f. niet stelen, niet begeren R

g. niet eten van bloed of delen van een levend dier

g. niet eten van bloed of van het verstikte

 

h. geen hoererij RDeze voorschriften danken hun ontstaan aan de steeds terugkerende vraag onder de Joden:

‘Hoe moeten wij, als Joden levend in de wereld en onder de wereldvolken, ons gedragen en hoe is dat gedrag halachitisch verantwoord?

Maar deze verklaring is voor strenggelovige geleerden te zwak. Maimonides (Mozes ben Maimon, 1135-1204) zegt:
de enige zuivere basis van de noachidische voorschriften is de openbaring van de Tora aan Mozes.

Hiermee wijst hij af: afleiding van deze voorschriften uit de natuur, en uit de formuleringen door de nakomelingen van Noach.

Het gaat hem om de Torah als geopenbaarde werkelijkheid, in tegenstelling met de werkelijkheid in de natuur.

 

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.