Christus en de partijen

juni 2010


Christus regeert,
gezeten op de regenboog

Binnenkort worden de verkiezingen gehouden. 'Waarop zal ik stemmen,' is de vraag van sommigen. Anderen hebben hun keuze al bepaald. Allen zullen zich wel eens afvragen: is mijn keus in overeenstemming met het geloof?
U weet dat in de Kerk geen stemadvies wordt gegeven. Dit om te voorkomen dat de evangelieprediking niet meer vrij is. Een kerkganger mag niet van te voren al denken: ik weet waar de politieke voorkeur van de voorganger ligt, daar zal de preek ook wel op lijken.

Politieke partijen zijn nodig in dit land met zoveel meningen en richtingen. Zelfs als slechts twee partijen de regering mogen vormen, dan zijn er al compromissen nodig. Maar Christus heeft nooit compromissen gesloten. Hier is het grote verschil tussen een politiek gevormde regering en de Christusregering.
Natuurlijk zal een christenpoliticus niet om het compromis heen kunnen. Geven wij die politicus onze stem, dan vertrouwen wij zo iemand het compromis toe. Ook kiezers van andere signatuur doen dat. Want anders is ons land onbestuurbaar.

Vergeten wij echter nooit dat Christus koninklijk gezag heeft. Zulk gezag bestaat niet bij de gratie van het compromis, maar ‘bij de gratie Gods.’ Hij werkt niet samen met partijen – en zo kan zijn gezag over leden en kiezers van alle partijen geldingskracht krijgen.

W. Baan

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.