Het hart heeft vele motieven die het verstand niet begrijpt


Blaise Pascal (1623-1662

In de Kerk klinken vele stemmen. Het kan voor mensen in en buiten de Kerk heel verwarrend zijn dat deze stemmen verschillende meningen verwoorden.
'Ik wil weten waar ik aan toe ben,' is dan de verzuchting.
Je kunt je vastklampen aan een duidelijk standpunt - en dat gebeurt in rechter- en linkerflank van de Kerk. Eenzijdigheid is dan het risico. Tegenover mensen die het gebruik van het verstand erg belangrijk vinden hebben altijd anderen gestaan die zeggen: het gaat in het geloof om het hart.

Zo iemand was de Franse theoloog, wis- en natuurkundige Blaise Pascal. Hij verdedigde de genadeleer van Augustinus tegen dat wat de Jezuïeten daarvan maakten. Van hem zijn de beroemde woorden: 'Het hart heeft zijn gronden die het verstand niet kent'; een iets vrijere vertaling vindt u in de titel van dit stukje.

Het is het hart dat Gods aanwezigheid voelt, en niet het verstand. God openbaart zich aan het hart, en op deze instinctmatige kennis rust het denken met het verstand. Iets anders kan geen kennis van God bewerkstelligen. Het hart is 's mensen bewustzijn, of persoon-zijn, en dit persoon-zijn bestaat alleen in de betrokkenheid op God. Geloven is kennen met het hart.

W. Baan

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.