GEVANGENE VAN CHRISTUS

2 Korinthe 10:5

voorpagina  september 2009


Apostel Paulus


De apostel Paulus noemt zichzelf herhaaldelijk: slaaf van Christus, en ook gevangene van Christus. Niemand in onze kerk noemt zich zo. Komt dit omdat in onze moderne samenleving individualiteit en vrijheid de grote idealen zijn?
Wij horen het vaak en stellen het misschien ook onszelf voor: ik zal zelf mijn leven vorm geven, zelf de regie in handen nemen, zelf verantwoordelijkheid dragen. Wie dit zegt kan rekenen op sympathie. Maar of dit een goede zaak is...?

Natuurlijk sidderen wij niet meer onder het alziend oog van een overweldigende god. Dat was het ene uiterste. Maar het andere uiterste bedreigt ons nu: een zelfontworpen godsbeleving waar wij alleen en zelf aan moeten werken. Het kan ons in plaats van rustig juist gespannen maken.
Zelfs jonge kinderen zoals een meisje van 13 die nu de wereld wil rondzeilen, torsen de verplichting om nu al zoveel mogelijk idealen waar te maken.

Paulus noemt zich een slaaf van Christus. Bij nader inzien is dat zo gek nog niet. Een dienaar draagt ook verantwoordelijkheid en een goede meester geeft hem een mate van handelingsvrijheid. Maar de slaaf zal uiteindelijk moeten luisteren naar zijn meester. Hij kan niet alles zelf verzinnen en niet overzien wat het nut van het werk is.
Zo is het ook met ons gelovige leven. Het is God die zijn weg met ons gaat. Bij Hem is de uitkomst goed.

W. Baan


Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.