HET CHRISTENDOM UNIEK....

Een gedachte van - en over Schweitzer

Op zondag 26 januari 1908 vroeg Albert Schweitzer zich in een preek (in zijn gemeente te Straatsburg) af, waarom voor hem het christendom als godsdienst uniek was. Hij zei letterlijk:

'Omdat zijn stichter in vergelijking met andere godsdienststichters, het meest mens is geweest; omdat hij het lijden en de vreugden van de condition humaine (het mensenleven in al zijn aspecten) het best begrepen heeft en omdat alles, wat elders in de godsdiensten zo'n kapitale rol speelt, zoals bijvoorbeeld dogma's, bezweringsformules op geloofsgebied, cultische rituelen, eenvoudig voor hem niet bestond!'

Schweitzer is niet de eerste de beste. Deze arts, theoloog en musicus was zeker niet strenggelovig, en velen zien hem als één van de 'vaders der vrijzinnigheid.'

Je kunt er over twisten of Jezus al dan niet de stichter van het christendom kan worden genoemd. Feit is, dat het Schweitzer uiteindelijk niet begonnen was om het christendom als godsdienstige beweging, maar om de Christus zelf.
Juist in de komende Veertigdagentijd, waarin wij het lijden van Christus gedenken, zijn de woorden van Schweitzer het onthouden waard.

W. Baan

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.