Johann Spangenberg 1484-1550

Johann Spangenberg bezocht eerst de stadsschool in Hardegsen, voordat hij overstapte naar de Latijnse scholen in Göttingen en Einbeck. In Einbeck kreeg hij orgelles van de koster van de Neustädter Kirche, terwijl een bontwerker hem zang en harpspel leerde. Hij verdiende zijn levensonderhoud in Einbeck door privélessen te geven aan jongere leerlingen.


Johann Spangenberg
Later gaf hij zelf les aan de school in Gandersheim, voordat hij in 1508/09 naar de Universiteit van Erfurt ging. Daar hield hij zich op in de kring van humanisten. In 1511 werd hij magister.
Hij werd beroepen als schoolrector en predikant in Stolberg. Omdat hij evangelisch preekte, riep de raad van Nordhausen hem in 1524 als predikant naar de St. Blasii-kerk in een groot werkgebied.

Hij oefende deze functie 22 jaar lang uit, gesteund door burgemeester Michael Meyenburg. Hij bekommerde zich vooral om de school, schreef leerboeken, maar was ook theologisch actief, door de Loci van Philipp Melanchthon in vraag en antwoord weer te geven. Daarnaast zijn er van hem stichtelijke geschriften en gedrukte lijkredes.

In 1542 schreef hij in Nordhausen een jaarboek van Advent tot Pasen. Het heet Die Auslegung der Epistel und Evangelien von den fürnembsten Festen durchs ganze Jar. Zijn voorwoord over de Evangelia draagt hij op aan de “Durchleuchtigen Hochgeborenen Fürstin / Frawn Elizabeth / gebornen Marggreuin zu Brandenburg / Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg / Witwe meiner gnädigen Frawen” (publicatie Neurenberg, 1582 Johann Spangenberg).

Verder verzamelde hij liederen voor de evangelische gemeente, die hij in 1545 uitgaf. Onder andere is hem op deze manier de overlevering van O Lamm Gottes, unschuldig te danken.

Toen de graven van Mansfeld een generaal-inspecteur voor hun land zochten, beval Martin Luther op zijn laatste reis Spangenberg aan voor deze functie.
Hij verhuisde naar Eisleben, maar heeft in de korte tijd die hem nog gegund was, niet veel kunnen presteren.
Hij bekleedde de functie van predikant aan de St. Andreaskerk en preekte tot vier keer per dag. Na vier jaar dienstverband stierf Johannes Spangenberg op 67-jarige leeftijd.

Hij dichtte een groot aantal geestelijke liederen en vertaalde sequenties uit Latijnse gezangen van de 12e en 13e eeuw in het Duits.
Voor een verzameling preken, gedrukt in 1545 bij Cornelius Stern in Lüneburg, schreef Martin Luther een voorwoord.
Verder bevorderde Spangenberg de Reformatie door het uitgeven van een uitleg van de lutherse catechismus in het Latijn en publiceerde hij schoolboeken en een handleiding voor het voeren van de kerkrekening.

Zijn tweede zoon Cyriacus Spangenberg werd theoloog en historicus. Ook zijn eerste zoon Conrad Spangenberg (* 1525 in Nordhausen; † 10. April 1560 in Mansfeld) werd theoloog

Eerbetoon

In de stad Hardegsen herinnert een Spangenbergweg aan de zoon van de stad.
In de stad Nordhausen is de Spangenbergstraße naar hem vernoemd.
Aan de zuidgevel van de St. Blasii-Kirche herinnert een bronzen plaquette aan het werk van Spangenberg in Nordhausen.

Belangrijke werken

Margarita theologica … [M. Blum, Leipzig] 1540 = dt.: Heubtartickel reiner Christlicher lere …. Joh. Rhau-Grunenberg, Wittenberg 1540 (Digitalisat).
Cantiones ecclesiasticae latinae, dominicis et festis Diebvs, in commemoratione Cenae Domini, per totius anni circulum cantandae. Per Ioannem Spangenbergum
… Kirchengesenge Deudsch auff die Sontage vnd fuernemliche Feste durchs gantze Jar zum Ampt so man das hochwirdige Sacrament des Abendmals Christi handelt auffs kurtzest durch Johan Spangenberg verfasset. [Michael Lotther], [Magdeburg] 1545 (DKL 1545,14. Digitalisat).

Bron: Wikipedia


Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.