Hoe brengen wij een onderverdeling aan in het boek Genesis?

Dat kan met behulp van het begrip toledot.
Het begrip toledot is afkomstig van een werkwoord dat verwekken, geboren laten worden en (meer algemeen) voortbrengen betekent.
Het bekendste naamwoord dat van dit werkwoord is afgeleid is: kind.
Er zijn vertalers die kiezen voor het woord 'verwekkingen.' Misschien doen zij dat omdat onderstaande vertalingen niet de hunne zijn.

NBG= vertaling Nederlands Bijbel Genootschap; SVV= Statenvertaling; W95= Willibrordvertaling 1995.

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.