Vakantie en verlies

Verdriet en verwerking ook op vakantie

In de afgelopen maanden hebben wij relatief veel overlijdensberichten van leden en vrienden van onze Gemeente ontvangen.

Nu is voor miljoenen landgenoten de vakantie begonnen en, hoe vreemd het op het eerste gezicht ook lijkt, er is een verband tussen het weggevallen zijn van onze partner of verwant, en onze vakantie-ervaring.

Het verwerken van het verlies en dragen van het verdriet krijgen een intense impuls wanneer u op vakantie gaat naar streken waar u sámen geweest bent. Samen met iemand die u dierbaar was en is. Daarom durven zij die pas hun partner of kind verloren hebben, meestal niet naar zulke vakantiegebieden toe te gaan. Het is bekend dat wie het wel doet, hevig verdriet doormaakt of soms door huilbuien overvallen wordt.
Alleen al omdat dit naar is voor medepassagiers of -gasten, zien rouwdragenden af van deze vakantiebestemmingen.
Toch kan het goed zijn voor de verwerking, om ooit eens zo'n reis te maken.

Wij allen moeten ons bewust zijn van het belang van gezamenlijk reizen waarbij wij tijd voor elkaar hebben. Behalve het genot van mooie streken of sportiviteit, is er in de vakantie de ongedwongen omgang met elkaar, zonder de druk van werk en verplichtingen.
Dat 'aan elkaar toekomen' hoort voor een nabestaande tot de kostbaarste herinneringen. Koester ze en laat ze u steunen in uw verdriet.

W. Baan

aug.-sept. 2001

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.