klik op een link voor toegang


Als zeer kleine minderheidskerk hebben de lutheranen in Nederland altijd onder woorden moeten brengen wie zij zijn en waarvoor zij staan.
De lutheranen in Dordrecht hebben in hun BELEIDSPLAN hiervan verantwoording gedaan.
Ligt de identiteit van de lutheranen in hun liturgie?
De lutheranen in Dordrecht waarderen zeker hun klassieke liturgie, maar hun identiteit ervaren zij in de verkondiging. Hierover heeft ds Baan in 2007 EEN REFERAAT OP DE CLASSIS gehouden. Een UITGEBREIDER ARTIKEL schreef hij in 2010.

zegel van de
lutherse synode
VERWIJZINGEN NAAR PAGINA'S OVER LUTHER EN HET LUTHERANISME

LUTHERANISME IN DE WERELD: PAGINA'S OVER DE LUTHERSE WERELD FEDERATIE


De betekenis van het randschrift: Zegel van de Gemeenten in de Nederlanden onder de Augsburgse Geloofsbelijdenis
Kenmerkend voor deze Gemeente is de omslag van 'vrijzinnig' naar 'rechtzinnig.'
Lees hierover in een serie artikeltjes over de Evang.-Lutherse Dameskring 'Katharina von Bora.'
Boeiend zijn de impressies van nieuw ingekomenen.
Op deze site staan enkele columns van Jaap van Driel.
Hoe wordt er gepreekt in deze Gemeente? Lees een korte verantwoording door ds W. Baan.
Informatief zijn de verslagen van de Gemeentevergadering.