KLIK OP EEN SAMENVATTING OM NAAR DE COLUMN TE GAAN


< Advent- en Kerstgebruiken Een hartig woord over het meer en meer in elkaar overlopen van Advent als voorbereiding en Kerst als feest.

Dominee op de schnabbeltoer (1) (2) Geestelijken laten zich inhuren buiten de Kerk om. Het is van deze tijd. Maar wat is de kwaliteit? Hoe verantwoorden zij hun soms zeer persoonlijke vondsten?

Nood leert bidden De heer Boon geeft persoonlijke impressies en voorbeelden in zijn familie van bidden in de nood.

God bless America Kritiek op de conservatieven in Amerika die heel vanzelfsprekend God bij hun politiek betrekken.

Habemus papam Hebben de pauskeuze in 2005 en de massale kerkverlating iets met elkaar te maken?

Levensverhaal (1) Schrijf uw levensverhaal! Kinderen en/of verzorgers hebben aan zoiets veel steun wanneer u aan uw levenseinde verzorgd moet worden.

Levensverhaal (2) Wat kan er wel en wat niet in het levensverhaal worden opgenomen? Enkele praktische aanwijzingen.

Nieuwe Bijbelvertaling De heer Boon is verheugd met alle aandacht voor de nbv. Taal is immers belangrijk, daarom hebben oude uitdrukkingen en modern spraakgebruik allemaal recht van bestaan.

Angst binnen de pkn De schichtige, afwerende reacties op de bijbelvertellingen van ds Nico ter Linden getuigen van angst, oftewel van toenemend fundamentalisme. Hiervan zijn meer voorbeelden.

Religieuze bezinning op de werkvloer Bedrijfstherapie op christelijke grondslag is helaas niet altijd op basis van goede bijbeluitleg.

Soloreligieusiteit Alle aandacht voor privégeloof is zeer modieus. Het veronachtzamen van christendom en kerkelijke gemeenschap is een kwalijk bijverschijnsel.