Artikelen en studiepagina's

Uiterst rechts worden enkele studiepagina's vermeld die ik ten dienste van mijn studiekring heb gemaakt.
Klik op een woord of regel voor toegang.

artikelen

studiekring

lutherana

liturgiek

meditaties

 

 

 

Iets over mijzelf

Na een dertigjarig predikantschap in verschillende lutherse kerkgemeenten kan ik mijzelf karakteriseren als voorganger en voorzanger

Het voorzangerschap kreeg er in Dordrecht een dimensie bij: mijn plaats als cantor in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o.. Door mijn initiatief is dit gregoriaanse koor in 1984 opgericht.