de laatste preek in de ELG Dordt
DE PREEK VAN DS W. BAAN
Hoogfeest Christus' geboorte
gehouden op 25 dec 2011
samenvatting:
De herders verkondigen wat zij hebben gehoord en niet wat zij hebben gezien. Dat is leerzaam voor ons die geroepen zijn om deel te nemen aan die verkondiging.
december 2011
LAATSTE NIEUWS


13 december 2011 KERKENRAADSVERGADERING

15 mei 2011
GEMEENTEVERGADERING

UITVAART MW VAN DER LINDEN

zijraam kapel
PERSONALIA
KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE WEKEN
IDENTITEIT EN BELEIDSPLAN
VERSLAG VAN DE STUDIEKRING
gehouden op 12 december 2011
samenvatting:
In een serie kringavonden over de brief van Jakobus, het oudste gedeelte van het Nieuwe Testament, onderzoeken we, wat Jakobus heeft gepredikt. Zo krijgen we zicht op het gemeenteleven in de jaren veertig na Christus.
IN HET KERKBLAD:
 
NIEUWS VAN DE PREDIKANT
  COLUMN
  NIEUWS VAN DE DIACONIE

AGENDA  in de Trinitatiskapel

EVANGEL. BROEDERGEMEENTE  1ste zondag van de maand 14.00 u.
STUDIEKRING  wordt nog bekendgemaakt.
KERKENRAADSVERGADERING  13 december 2011
Concert  wordt nog bekendgemaakt
ART OF VOICES  Repetitie:  iedere woensdagavond
VROUWENKOOR 'LA CONFIANCE' Repetitie:  donderdagavond 20.15 u.
GREGORIAANS KOOR
Interkerk. Schola Cantorum
 Repettie: vrijdagavond 20.00 u.
                                                   (zie repetitieschema)
HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN: nog niet bekend
'KERKINFORMATIE'
berichten verstrekt door het Landelijk Diensten-Centrum

BERICHTEN UIT DE LANDSKERK
   16e Melanchton
      seminar